ઘડાયેલું સ્ત્રી એચડી સેકસી વીડિયો વિદ્યાર્થીઓ-હચને વાહિયાત કરવા માટે લાલચ આપે છે.

વર્ણન: કૉલેજના બે શાલશોવકા વર્ગખંડમાં શિક્ષકની સામે બદનામ થયા હતા. પ્રોફેસર એરિક એવરહાર્ડ છોકરીઓને કોબીનું માથું દાખલ કરી શક્યા નહીં, નૈતિક સિદ્ધાંતોને કારણે નહીં, પરંતુ નૈતિકતાના ઉલ્લંઘનને કારણે. આ વ્યક્તિએ હોસ્ટેલમાં સ્ટોપ સાથે બે દિવસની સફર પર વાછરડાઓને આમંત્રણ આપીને વધુ ચાલાકીપૂર્વક કામ કર્યું. મેરિલીન સુગર અને સોફિયા લીએ નિઃશંકપણે શિક્ષકનું પાલન કર્યું જ્યારે તેણે તેમને ડિક ટોપીને એચડી સેકસી વીડિયો એકસાથે લખવાનો આદેશ આપ્યો, અને પછી બંક બેડ પર કેન્સર થયું..