શિક્ષકે વિદ્યાર્થીની મજાક ઉડાવી અને બળાત્કાર ચીનના સેકસી વીડિયો ગુજાર્યો.

વર્ણન: સ્નાતક વિદ્યાર્થીને મૂર્ખ વિદ્યાર્થીની દાદાગીરી કરીને પોતાની સત્તા વધારવી યોગ્ય ન હતી. નવા શિક્ષક, જેમણે હજી સુધી તેણીની પીએચડી પૂર્ણ કરી નથી, તે જોર્ડન એશ પર ક્રૂર મજાક કરે છે. શ્યામા માને છે કે તેણી પાસે ઘણી શક્તિ છે, તેથી વર્ગખંડમાં દરેક મુલાકાતીએ બુદ્ધિ દર્શાવવી આવશ્યક છે. એથ્લેટિક ઠગ પ્રતિશોધ ચીનના સેકસી વીડિયો તરીકે શિક્ષક માટે એક અનફર્ગેટેબલ બળાત્કારની વ્યવસ્થા કરશે..