કિરા તેના ગર્દભને બચાવતી ના સેકસી વીડિયો નથી અને ત્યાં બે ડિક્સ દાખલ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

વર્ણન: કિરા અક્સ તેના ગધેડાનું રક્ષણ કરતી નથી. જુદા જુદા પુરુષો માટે એક બિંદુને બદલે છે, જેમના નામ પણ તે જાણતા નથી. તે ખૂબ જ લાંબા સમયથી ગુદા મૈથુનમાં વ્યસ્ત છે, કારણ કે છોકરાઓ એક જ સમયે ગર્દભમાં બે ડિક્સને દબાણ કરવાનું મેનેજ કરે છે. કોકસકર આંખોમાં ફકર્સને જોતી નથી, કારણ કે તે બેકનાલિયાના અંત પછી પ્રથમ મિનિટમાં તેમના ચહેરા ભૂલી જશે. જે સોડોમી થઈ હતી તેનું એકમાત્ર રીમાઇન્ડર એ ગધેડામાં એક વિશાળ છિદ્ર ના સેકસી વીડિયો હશે અને પોલિશિંગથી ફૂલેલા હોઠ પર શુક્રાણુનો સ્વાદ હશે..